Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Struktura przedmiotowa rynku usług doradczych w poszczególnych państwach

Zróżnicowana struktura usług konsultingowych w poszczególnych państwach zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju.

Według Polskiej Klasyfikacji

Wyrobów i Usług usługi konsultingowo-doradcze obejmują:

Zróżnicowana struktura usług konsultingowych w poszczególnych państwach zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju

Autor zdjęcia: Heisenberg Media

  •  usługi prawnicze (w tym doradztwo prawne i informacja prawna),
  •  usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
  •  usługi reklamowe,
  •  usługi rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego,
  •  usługi architektoniczne i inżynierskie,
  •  usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
  •  usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  •  usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu.

Struktura rynku usług konsultingowych w Europie

Struktura rynku usług konsultingowych w Europie od kilku lat ulega ciągłym przemianom, co jest niewątpliwie wynikiem zmieniających się potrzeb odbiorców.

Tak naprawdę konsulting Poznań można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów, możliwe jest bowiem stworzenie tylu podziałów konsultingu, ile jest tak naprawdę różnych jego postaci funkcjonujących na rynku. Oczywiście, każdy element konsultingu można dzielić dalej, aby zaprezentować jeszcze bardziej szczegółowy i drobiazgowy podział.

W 2014 roku FAECO oszacowało usługę business consulting Poznań na rynku europejskim na kwotę 76 mld euro, 38 mld euro przypadało na usługi w zakresie rozwoju i integracji oraz kwota 35 mld euro dla outsourcingu.

W strukturze business consulting zdecydowanie największy udział ma organizacja z zarządzaniem operacjami, a coraz większego znaczenia zaczyna nabierać również zarządzanie projektami (PM
— Project Management) i zarządzanie zmianą .

Wpis w kategorii: Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , ,

Comments are closed.