Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Jak wygląda procedura uruchomienia kredytu technologicznego?

Ażeby móc uruchomić kredyt technologiczny, konieczne jest spełnienie ściśle określonych procedur. Najpierw przedsiębiorca musi złożyć do komercyjnego banku kredytującego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego wraz z wymaganymi załącznikami w postaci: oświadczenia o spełnianiu kryteriów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiedniego

Cały wpis

Działalność firm zorientowanych na sukces

Każda jednostka organizacyjna działająca w przestrzeni gospodarki, przemysłu lub rolnictwa, funkcjonuje według założonych przez siebie i najlepszych w danym okresie zasad, dążąc do realizacji wyznaczonych, możliwych do osiągnięcia celów.

Weź kredyt i działaj na własną rękę

Wszyscy bardzo dobrze wiemy, co to znaczy pracować lub działać w jakikolwiek inny sposób pod presją otoczenia. Stres związany z chęcią wykazania swoich umiejętności, kompetencji i sprawności działania łączy się z potrzebą zachowania profesjonalizmu i zachowań świadczących o wysokiej kulturze

Cały wpis

Kredyt na wdrożenie nowoczesnej technologii

Jesteś przedsiębiorcą działającym w sektorze małych lub średnich firm? Rozważasz możliwość wprowadzenia do swojej firmy nowoczesnej technologii? Nie wiesz skąd pozyskać fundusze na realizację tak kosztownego przedsięwzięcia? Nie musisz się już zastanawiać – od kwietnia 2009 roku możesz, bowiem złożyć

Cały wpis

Pomoc przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm

Od 2009 roku Bank Gospodarki Krajowej pełni funkcję instytucji wdrażającej działanie 4.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt technologiczny”. Na mocy ustawy wydanej dnia 30 maja 2008 roku, stanowiącej o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr

Cały wpis