Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt Technologiczny – podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Kredyt na innowacje technologiczne, znany również, jako kredyt technologiczny (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), to instrument wsparcia finansowego udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku, poprzez umożliwienie im wdrożenia w swoich strukturach często

Cały wpis

Plan gospodarki niskoemisyjnej – założenia i cele

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym do opracowania którego zobowiązane są gminy i związki gmin. Dokument ten koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych i tych, które efektywnie wykorzystują dostępne zasoby, w tym zwłaszcza na: poprawie efektywności energetycznej na terenie

Cały wpis

Innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, którego poprzednia nazwa to kredyt technologiczny to instrument służący wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie innowacje technologiczne.

Trzeba iść do przodu!

Świat pędzi do przodu, wciąż się rozwija i udoskonala w bardzo szybkim tempie, co sprawia, ze musimy starać się za nim nadążyć. W praktyce nie jest to wcale takie łatwe. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale i przedsiębiorstw, które

Cały wpis

Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, którego celem jest określenie wizji dalszego rozwoju gminy, bądź też kilku gmin zrzeszonych, w dążeniu do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem dokumentu tego jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących

Cały wpis