Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny, z którego można było w poprzedniej perspektywie budżetowej skorzystać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju. Mając powyższe na uwadze, rozwiązanie analogiczne do wspomnianego kredytu technologicznego, ujęte zostało także w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, obowiązującym w latach 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl). Nosi on obecnie nazwę kredytu na innowacje technologiczne.

Kredyt technologiczny, z którego można było w poprzedniej perspektywie budżetowej skorzystać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju

Autor zdjęcia: marsupium photography

Choć zmianie uległa nazwa, to zasadniczo nie zmieniły się warunki, na jakich przyznawane są środki i cele, na jakie można je spożytkować. Kredyt na innowacje technologiczne, tak jak jego poprzednik, dedykowany jest przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm.

Finansowanie, z którego warto skorzystać

Mimo tego, że w nowej, przewidzianej na lata 2014-2020 perspektywie budżetowej dostrzec można wyraźną tendencję do zastępowania udzielanych dotychczas bezzwrotnych dotacji innymi, podlegającymi już zwrotom formami wsparcia (w postaci na przykład niskooprocentowanych pożyczek), to jednak zmiany te nie zostały ujęte w odniesieniu do kredytu na innowacje technologiczne. W tym konkretnym przypadku utrzymana została obowiązująca wcześniej forma wsparcia, a więc nadal postać dotacji. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne dla ubiegających się o pozyskanie kredytu technologicznego przedsiębiorców, którzy uzyskanych pieniędzy w postaci premii technologicznej nie muszą zwracać.

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu technologicznego?

Pieniądze, które uzyska się z kredytu na innowacje technologiczne, przeznaczyć można na:

  • zakup nowej technologii,
  • pokrycie wydatków powiązanych z wdrożeniem nowej technologii w przedsiębiorstwie.

Warunkiem koniecznym uzyskania premii technologicznej jest jednak to, by działania te prowadziły do wytwarzania nowych, albo znacząco ulepszonych:

  • towarów,
  • procesów,
  • bądź usług.

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny, Rozwój firmy, Szansa na sukces

Tagi: , , , ,

Comments are closed.