Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny – metoda na zdobycie dodatkowego kapitału dla firm

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie finansowej, obowiązującej do roku 2014, cieszył się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców (więcej). Stał się dla nich metodą, dzięki której możliwe stało się zdobycie dodatkowego kapitału dla firm. Aby móc ubiegać się o przyznanie premii technologicznej, z której spłacić można było część zaciągniętego zadłużenia, należało spełnić przede wszystkim dwa podstawowe warunki:

  • firma powinna przynależeć do segmentu MŚP, czyli powinna być mała lub średnia,
  • wprowadzana technologia powinna być innowacyjna.

Kontynuacja w nowym budżecie

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie finansowej, obowiązującej do roku 2014, cieszył się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Tak duże zainteresowanie kredytem technologicznym wśród polskich przedsiębiorców, a także wysokie oceny, które otrzymał sprawiły, że zdecydowano się na jego kontynuację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Mimo tego, że kredyt technologiczny zyskał nową nazwę, a mianowicie – Kredyt na innowacje technologiczne, główne zasady obowiązujące przy jego wdrażaniu pozostały bez zmian. Zmianie nie uległ system wdrażania, który sprawdził się w przypadku kredytu technologicznego bardzo dobrze. Nadal, tak jak i wcześniej, Bank Gospodarstwa Krajowego jest podmiotem, który udziela wsparcia, a także zajmuje się koordynacją i monitorowaniem realizacji poszczególnych inwestycji. Również, tak jak i wcześniej, banki komercyjne udzielające kredytu z własnych środków stanowią dla przedsiębiorców instytucję pierwszego kontaktu , do której udają się w kwestiach formalnych i finansowych. To bank komercyjny kontaktuje się z BGK, a nie sam wnioskodawca.

Wymagane modyfikacje

Dostrzeżono jednak, analizując wcześniejsze doświadczenia, konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji, które korzystne są zarówno dla samych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie, jak i całej naszej gospodarki.

Postawiono więc przede wszystkim na to, by:

  • zwiększyć dostępność kredytu dla przedsiębiorców,
  • skoncentrować się na udzieleniu wsparcia szczególnie innowacyjnym rozwiązaniom autorskim, czy też takich, które powstały w wyniku współpracy z sektorem nauki,
  • podnieść poziom możliwego do uzyskania dofinansowania.

Podsumowanie

Kredyt na innowacje technologiczne, tak jak jego poprzednik, czyli kredyt technologiczny, jako główny cel postawiony ma finansowe wspieranie przedsiębiorstw w procesie wdrażania nowych technologii, czego oczekiwanym rezultatem jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.