Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny i inwestycje w nowe technologie

Kredyt technologiczny jest sposobem na zdobycie dodatkowych funduszy dla tych przedsiębiorstw, które zamierzają inwestować w nowe technologie. Nie jest jednak w praktyce tak, że każda firma, która wyrazi taką chęć, pieniądze z tego instrumentu otrzyma. Istnieją dwa, podstawowe warunki uzyskania kredytu:

  • przedsiębiorstwo ubiegające się o jego uzyskanie powinno być małe lub średnie,
  • a technologia która ma zostać wdrożona innowacyjna.
Kredyt technologiczny jest sposobem na zdobycie dodatkowych funduszy dla tych przedsiębiorstw, które zamierzają inwestować w nowe technologie

Autor zdjęcia: NYC Media Lab

Kredyt technologiczny, od innych, udzielanych małym i średnik firmom form wsparcia różni się nieco bardziej skomplikowaną konstrukcją. Bowiem przedsiębiorca, który chce wprowadzić w swojej firmie nową, innowacyjną technologię musi najpierw po złożeniu wniosku zaciągnąć w banku komercyjnym kredyt na jej sfinansowanie. Dopiero następnie, po jej wdrożeniu, upoważniony jest do tego, by ubiegać się o przyznanie mu tak zwanej premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu.

Zmiany

Autorem nowelizacji ustawy w obecnie obowiązującej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 jest Ministerstwo Gospodarki. Do tego, by wprowadzone zostały zmian w warunkach udzielania kredytu technologicznego, skłoniło je dotychczasowe nieduże zainteresowanie polskich przedsiębiorców tą formą wsparcia. Gdy pojawiło się ryzyko, że pieniądze te nie zostaną wykorzystane, trzeba było dokonać zmian. Wprawdzie ilość firm które z tego instrumentu skorzystały stale rośnie, to jednak dzieje się to w zbyt wolnym tempie, mając na względzie fakt, ile pieniędzy nadal pozostało do rozdysponowania.

Cyfry

Do 15 lutego obecnego roku do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 176 wniosków o przyznanie dofinansowania. Łączna wartość wnioskowanych premii technologicznych wyniosła około 287,5 milionów złotych. Spośród tej liczby, pozytywnie zweryfikowanych zostało tylko 56 projektów, którym przyznane zostały promesy premii technologicznej na łączną kwotę 98,6 milionów złotych.

Zawarto 44 umowy na dofinansowanie, na łączną kwotę 80,9 milionów złotych. Kolejnych 56 wniosków znajduje się w trakcie oceny, lub też oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Spośród złożonych wniosków aż 64 nie spełniło kryteriów, na skutek czego zostały odrzucone.

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny, Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.