Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny (p którym więcej tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) zwany w obecnej perspektywie budżetowej kredytem na innowacje technologiczne, jest działaniem, którego podstawowym celem jest podniesienie innowacyjności w polskich firmach. Zrealizowane ma to zostać poprzez wdrożenie w naszych rodzimych przedsiębiorstwach użycia zaawansowanych technologii, przyczyniających się do:

  • rozwoju usług,
  • rozwoju procesów 
  • i wytwarzania nowych, innowacyjnych na rynku produktów.

Na co można otrzymać wsparcie?

Kredyt technologiczny na tle innych programów pomocowych wyróżnia to, że możliwe jest uzyskanie tak zwanej premii technologicznej, o wartość której możliwe jest pomniejszenie zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania

Autor zdjęcia: snre

Kredyt technologiczny na tle innych programów pomocowych wyróżnia to, że możliwe jest uzyskanie tak zwanej premii technologicznej, o wartość której możliwe jest pomniejszenie zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

W ramach kredytu technologicznego, wspierane są realizacje dotyczące inwestycji technologicznych, dzięki przeprowadzeniu których możliwe jest wytwarzanie nowych, lub znacząco ulepszonych usług i towarów. Dotyczy to jednakże działań, których celem jest wdrożenie innowacji technologicznych będących wynikiem prac własnych o charakterze badawczym, bądź też rozwojowym. Prace te mogą być zarówno pracami podmiotu ubiegającego się o uzyskanie wsparcia w postaci kredytu technologicznego, jak i tych, które zostały przez niego nabyte.

Ponadto, może być to:

  • prawo własności przemysłowej,
  • wyniki prac rozwojowych,
  • wyniki badań przemysłowych,
  • nieopatentowana wiedza techniczna.

Poza wprowadzeniem na rynek nowych, bądź też ulepszonych produktów i usług, pieniądze uzyskać można także na dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym i sposobie świadczenia usług.

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny, Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , , ,

Comments are closed.