Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny)

Kredyt na innowacje technologiczne, znany powszechniej jest jako kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) – termin ten obowiązywał bowiem w poprzedniej perspektywie budżetowej, z której przyznawane było wsparcie.

Co to takiego?

Kredyt na innowacje technologiczne, znany powszechniej jest jako kredyt technologiczny – termin ten obowiązywał bowiem w poprzedniej perspektywie budżetowej, z której przyznawane było wsparcie

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Kredyt na innowacje technologiczne jest instrumentem wsparcia finansowego, powołanego do życia celem podniesienia innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Inwestycje w innowacje umożliwić mają wdrożenie innowacji technologicznych, stanowiących wynik prac własnych o charakterze badawczo-rozwojowym, lub też będących wynikiem prac badawczo- rozwojowych, nabywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich projektów inwestycyjnych.

Jakie są korzyści?

Przeanalizujmy jednak korzyści wynikające z zastosowania tego narzędzia, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie o to, z jakiego powodu cieszy się ono aż tak dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Otóż, o atrakcyjności tej formy dofinansowania przesądza przede wszystkim tak zwana premia technologiczna. Jest to określona pula środków, z której możliwe jest dokonanie spłaty części zaciągniętego przez przedsiębiorcę zadłużenia w postaci kredytu na innowacje technologiczne. Kredyt taki przyznawany i udzielany jest przez bank komercyjny, celem realizacji inwestycji technologicznej.

Warunki

Poza warunkami merytorycznymi, by móc uzyskać kredyt na innowacje technologiczne, od przedsiębiorców oczekiwane jest posiadanie wkładu własnego. W takim przypadku, wymagane jest by środki własne przedsiębiorcy stanowiły co najmniej 25% ogółu kosztów kwalifikowanych całej inwestycji technologicznej (czyli inwestycji, która ma zostać sfinansowana ze środków uzyskanych z kredytu na innowacje technologiczne).

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny

Tagi: , , ,

Comments are closed.