Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Dla kogo przeznaczony jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest rodzajem wsparcia, które mogą pozyskać podmioty gospodarcze z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdzone musi być wpisem do odpowiedniego rejestru. Warto tu jednak zaznaczyć, że firmy te muszą również posiadać wymaganą zdolność kredytową, co wynika ze specyfiki tego produktu – przedsiębiorca może uzyskać premię technologiczną służącą spłacie części zaciągniętego zadłużenia. Trzeba je jednak wcześniej zaciągnąć w banku komercyjnym.

Na co mogą być przeznaczone środki?

Kredyt technologiczny jest rodzajem wsparcia, które mogą pozyskać podmioty gospodarcze z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdzone musi być wpisem do odpowiedniego rejestru

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Wsparcie finansowe uzyskiwane w ramach premii technologicznej, przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii, lub też wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów a także usług.
Technologia taka, aby mogła jednak zostać przedmiotem wdrożenia, musi mieć postać jedną z niżej wymienionych:

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym to została wdrożona nowa technologia, która jest przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrażanie technologii

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie, polegać powinno na takich działaniach przedsiębiorcy w wyniku, których pomysł opisany we wniosku o dofinansowanie, jako nowa technologia, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie wymaganej bazy i infrastruktury technologicznej, w której to technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana. Jej następstwem możliwa będzie, bowiem produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tejże technologii.

Na czym polega zasadnicza różnica?

W przypadku kredytu technologicznego, należy odróżnić inwestycje polegające na faktycznym wdrażaniu technologii, od tych inwestycji, które polegają na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której to technologia taka jest już zawarta. Jeśli zdarzy się, że do realizacji danej technologii możliwe jest zakupienie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii, czyli takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej złożonym wnioskiem, nie można jednak mówić, że technologię wdraża nabywca takiego urządzenia. W rzeczywistości, bowiem wdrożenia technologii dokonał już sam producent urządzenia, na etapie jego opracowywania i konstruowania. Zatem przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża tak naprawdę technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej zbudowanej przez innego przedsiębiorcę. Tak, więc użytkownikowi technologii kredyt technologiczny nie przysługuje, za to wytwórcy urządzenia jak najbardziej.

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny, Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , , ,

Comments are closed.