Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » Wpisy użytkownika Krzysztof (Page 4)

Jak wygląda procedura uruchomienia kredytu technologicznego?

Ażeby móc uruchomić kredyt technologiczny, konieczne jest spełnienie ściśle określonych procedur. Najpierw przedsiębiorca musi złożyć do komercyjnego banku kredytującego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego wraz z wymaganymi załącznikami w postaci:

  • oświadczenia o spełnianiu kryteriów sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • odpowiedniego biznesplanu.

Cały wpis

Weź kredyt i działaj na własną rękę

Wszyscy bardzo dobrze wiemy, co to znaczy pracować lub działać w jakikolwiek inny sposób pod presją otoczenia. Stres związany z chęcią wykazania swoich umiejętności, kompetencji i sprawności działania łączy się z potrzebą zachowania profesjonalizmu i zachowań świadczących o wysokiej kulturze osobistej, która w kontaktach biznesowych odgrywa niemałą rolę. Cały wpis

Kredyt na wdrożenie nowoczesnej technologii

Jesteś przedsiębiorcą działającym w sektorze małych lub średnich firm? Rozważasz możliwość wprowadzenia do swojej firmy nowoczesnej technologii? Nie wiesz skąd pozyskać fundusze na realizację tak kosztownego przedsięwzięcia? Nie musisz się już zastanawiać – od kwietnia 2009 roku możesz, bowiem złożyć wniosek o kredyt technologiczny (w temacie którego kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), który zapewni Twojej firmie środki na taką inwestycję. Cały wpis

Kredyt technologiczny – metoda na rozwój przedsiębiorstwa

Kredyt technologiczny w Polsce udzielany jest od 2009 roku. Jest on skutecznym sposobem na rozwój przedsiębiorstwa i umocnienie jego pozycji rynkowej. Kredyt technologiczny przyznawany jest na wdrożenie, bądź też zakup nowoczesnej technologii. Wymagany jest tu jednak wkład własny na poziomie 25 % wartości netto całego przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane ze środków pochodzących z tegoż kredytu. Kredytów technologicznych udzielają banki komercyjne, które posiadają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w skrócie BGK. Cały wpis

Pomoc przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm

Od 2009 roku Bank Gospodarki Krajowej pełni funkcję instytucji wdrażającej działanie 4.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt technologiczny”. Na mocy ustawy wydanej dnia 30 maja 2008 roku, stanowiącej o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 wraz z naniesionymi późniejszymi zmianami), znowelizowanej przez ustawę z dnia 3 lutego 2011 roku (Dz. U. 85, poz. 457), przedsiębiorcy wdrażający nowe, innowacyjne technologie, mogą uzyskać wsparcie pochodzące ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Kwota przeznaczona na ten cel w latach 2008 – 2013 wynosiła 432 601 813 euro. Cały wpis