Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » 2015 » Czerwiec

Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, którego celem jest określenie wizji dalszego rozwoju gminy, bądź też kilku gmin zrzeszonych, w dążeniu do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem dokumentu tego jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących przyjętą wizję gminy(lub kilku zrzeszonych gmin). Cały wpis