Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » 2014 » Październik

Jak wygląda procedura uruchomienia kredytu technologicznego?

Ażeby móc uruchomić kredyt technologiczny, konieczne jest spełnienie ściśle określonych procedur. Najpierw przedsiębiorca musi złożyć do komercyjnego banku kredytującego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego wraz z wymaganymi załącznikami w postaci:

  • oświadczenia o spełnianiu kryteriów sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • odpowiedniego biznesplanu.

Cały wpis