Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Pomoc przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm

Od 2009 roku Bank Gospodarki Krajowej pełni funkcję instytucji wdrażającej działanie 4.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt technologiczny”. Na mocy ustawy wydanej dnia 30 maja 2008 roku, stanowiącej o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 wraz z naniesionymi późniejszymi zmianami), znowelizowanej przez ustawę z dnia 3 lutego 2011 roku (Dz. U. 85, poz. 457), przedsiębiorcy wdrażający nowe, innowacyjne technologie, mogą uzyskać wsparcie pochodzące ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Kwota przeznaczona na ten cel w latach 2008 – 2013 wynosiła 432 601 813 euro. Cały wpis